Spoedarts
 • Functie: Arts
Functie

Doel van de functie:

Spoedarts voor permanentie op spoed en MUG.

 • Eerste opvang op spoed;
 • MUG-interventies 

Plaats in het organogram:

  • Wordt aangestuurd door en rapporteert aan:

   Medisch diensthoofd spoedgevallen

  • Geeft opdrachten aan:

   Verpleegkundigen spoedgevallen

Activiteiten en kerntaken

  • Kerntaak 1:

 • Eerste opvang en behandeling op spoedgevallen, zo nodig in overleg met de andere specialisten van het ziekenhuis

  • Kerntaak 2:

 • MUG interventies in het kader van het engagement van het ziekenhuis binnen de DGH in de regio

  • Andere (facultatief) :

 • In overleg met de collegae van de dienst evt. administratieve en / of organisatorische activiteiten, zoals uitwerken procedures, opleiding verpleegkundigen…

Verantwoordelijkheden

 • Patiëntenzorg op spoed

 • Patiëntenzorg MUG

 • Uitdragen positief imago van het ziekenhuis

 • Meewerken aan verbeteracties voor de dienst en het ziekenhuis

Profiel

Kennis

  • Opleidingsniveau:

 • Arts (met geldig visum en inschrijving bij de Orde)

 • Ofwel (Indien huisarts) : brevet acute geneeskunde

 • Ofwel : specialiste Acute geneeskunde

 • Ofwel : specialist Urgentie geneeskunde of specialist met bijzonder bekwaming in de Urgentiegeneeskunde

 • Voor de laatsen zijn specialisten in opleiding die binnenkort hun opleiding voltooien ook welkom te kandideren

  • Andere kennisdomeinen:

 • Opleiding in rampenmanagement is geen must maar een voordeel

 

Competenties

 • Stipt en correct

 • Kan werken in overleg met collegae, (een flinke dosis diplomatie is op spoed zeker nuttig.)

 • Flexibel

 • Schriftelijk en mondeling uitdrukkingsvaardig

 • Zin voor verantwoordelijkheid

 • Stressbestendig

Vragen

Inlichtingen bij dokter P. Van de Bruaene, hoofdarts (055/33 67 74).