Verpleegkundig ziekenhuishygiƫnist
  • Functie: Verpleging
  • Contract: Onbepaalde duur
  • Arbeidsduur: 50%
  • Solliciteer tot: 31/08/2019
Organisatie

AZ OUDENAARDE is een regionaal ziekenhuis voorzien van een brede waaier van medische, verpleegkundige en paramedische diensten. Deze worden verzekerd door ongeveer 65 artsen-specialisten en 450 verpleegkundigen, paramedici en andere medewerkers.

We hebben de  volgende openstaande betrekking. Er wordt tevens een wervingsreserve aangelegd.

 

Functie

VERPLEEGKUNDIG ZIEKENHUISHYGIENIST (M/V)
 contract van onbepaalde duur (50%)

 

FUNCTIE INHOUD / TAAKINHOUD


Activiteiten en kerntaken


- Bezit specifieke kennis van de wetgeving inzake ziekenhuishygiëne en parate kennis van maatregelen ter preventie en beheersing van ziekenhuisinfecties en epidemieën.
- Is in staat om binnen het team voor ziekenhuishygiëne (samen met de arts ziekenhuishygiëne) een beleid inzake de algemene voorzorgsmaatregelen, de isolatie van besmettelijke zieken en de surveillance van ziekenhuisinfecties te ontwikkelen, te implementeren en op te volgen.
- Maakt deel uit van het Comité Ziekenhuishygiëne. Het Comité vervult onder andere volgende taken: bespreekt en keurt het algemeen strategisch plan en het jaarlijkse beleidsplan goed, het comité bewaakt vooral het goede verloop van de ziekenhuisinfectiebeheersing op lange termijn.
- Stelt procedures, richtlijnen en informatiebrochures op die kaderen binnen de werking ziekenhuishygiëne.
- Registreert op systematische basis de naleving van de hygiënevoorschriften.
- Implementeert verbeteracties gekoppeld aan resultaten van gevoerde registraties.
- Voorziet in inscholing aan nieuwe personeelsleden en vorming aan het personeel inzake ziekenhuishygiëne.
- Sensibiliseert, geeft advies en feedback aan het personeel via hoofdverpleegkundigenvergadering, teamvergaderingen betreffende richtlijnen, procedures en resultaten van indicatoren op vlak van ziekenhuishygiëne.

 

Verantwoordelijkheden


- Beleidsmatig en personeelsgebonden
- Je rapporteert aan de arts ziekenhuishygiënist en de directeur verpleging

Profiel

AANWERVINGSVOORWAARDEN


Kennis en minimale werkervaring

Kennis

- Basisopleiding bachelor in de Verpleegkunde
- Masteropleiding:  
o Master in de Verpleegkunde/Vroedkunde of
o Master in de Gezondheidsvoorlichting -en bevordering of
o Master in het Management en Beleid
- Eventueel een bijkomende opleiding in het domein ziekenhuishygiëne
- Kennis van MS Office en andere software nodig voor het correct uitoefenen van de functie.
- Epidemiologie en infectiologie: Procedures en richtlijnen met betrekking tot IP (infectiepreventie) kunnen opstellen.

Minimale aanbevolen werkervaring

- Heeft twee  jaar ervaring in het zorgdepartement.

 

Competenties en vaardigheden


- Zelfstandig werken
- In staat tot teamwerk
- Communicatievaardig
- Werken met het oog op veiligheid en kwaliteit
- Gezond kritisch denken
- Gestructureerd en nauwgezet
- Verantwoordelijkheidszin
- Didactisch en organisatorisch talent

Aanbod

ONS AANBOD
Contract onbepaalde duur – 50%


Aantrekkelijke verloning
* Verloning volgens de ziekenhuisbarema’s (PC 330.01-IFIC), en overname van nuttige anciënniteit
* Haard- of standplaatsvergoeding
* Eindejaarspremie
* Attractiviteitspremie
* Fietsvergoeding, woon-werkverkeer, gratis treinabonnement voor pendelaars (vlotte bereikbaarheid met openbaar vervoer, de wagen en de fiets)

Extra legale voordelen
* Gratis hospitalisatieverzekering vanaf de 7de maand in dienst (en voordelig tarief voor gezinsleden)
* Groepsverzekering
* Kortingen bij diverse handelaars
* Korting bij vakantiekampen
* Geschenkcheque bij huwelijk, wettelijk samenwonen en geboorte of adoptie

Vakantie
* 20 wettelijke verlofdagen
* 4 extra cao-dagen
* Reglementaire verletdag van 11 juli
* Extra verlof vanaf een bepaalde leeftijdscategorie

Aandacht voor vorming en opleiding
Aangename werkomgeving
* Gratis openbare parking
* Vlakbij de sfeervolle markt van Oudenaarde
* Cafetaria met verzorgde maaltijden aan personeelstarief
* Aandacht voor werk-privébalans
* Een dynamisch en motiverend werkklimaat met ruimte voor eigen inbreng en persoonlijke ontplooiing

Vragen

De kandidaturen (curriculum vitae + motivatie) kunnen worden ingediend tot uiterlijk 31 augustus 2019 via onze website www.azoudenaarde.be. Gebruik hiervoor ons online sollicitatieformulier. Bijkomende inlichtingen kunnen verkregen worden bij mevr. Els Dewaele, directeur verpleging, 055 33 66 52.